ના હોય! / આ દેશમાં જોવા મળશે ઉડતી કાર, ફક્ત 2 મિનિટમાં જ કાર બની જશે ફ્લાઈટ, 170 km/hની ટોપ સ્પીડ

futuristic flying car receives approval to fly with two passengers slovakia know how

ફ્લાઈંગ કારને લઈને ઘણા દેશોમાં હજુ પણ ટ્રાયલ ચાલી રહ્યું છે

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ