શક્તિ / ચીનનો પરસેવો છૂટયો, ભારત સતત વધારી રહ્યો છે પોતાનો ન્યૂક્લીયર પાવર, બેજિંગ પણ રડારમાં, રિપોર્ટ જાહેર

FSA report of 2022 says that India is developing nuclear power technology

ફેડરેશન ઑફ અમેરિકન સાઈન્ટિસ્ટની 2022ની રિપોર્ટમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે ભારત સતત પોતાની પરમાણુ શક્તિમાં વધારો કરી રહ્યું છે, તે નવા પ્રકારનાં પરમાણુ હથિયાર કેરિયર તૈયાર કરી રહ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ