દિલ્હી / રતન ટાટાથી લઈ બિમલ પટેલ સુધી... નવા સંસદ ભવનના ઉદ્ઘાટનમાં કોણ-કોણ થશે સામેલ, જુઓ આખું લિસ્ટ 

From Ratan Tata to Bimal Patel... who will be involved in the inauguration of the new Parliament House

New Parliament Building News: દિલ્હી ખાતે નવા સંસદ ભવનનું 28મી મેના રોજ ઉદ્ઘાટન, તમામ રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોના મુખ્યમંત્રીઓને સહિત આ લોકોને આપવામાં આવ્યું આમંત્રણ 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ