નિયમ / હવેથી દેશના આ એરપોર્ટ્સ પર યાત્રીઓને નહીં મળે ડાયરેક્ટ એન્ટ્રી, ફરજિયાત આ પ્રોસેસમાંથી થવું પડશે પસાર

From now on passengers will not get direct entry at these airports of the country they will have to go through this...

મુસાફરોને એરપોર્ટ પર તેમના ચહેરાથી ઓળખવામાં આવશે અને તેઓ ડિજી-યાત્રા મોબાઈલ એપ દ્વારા એરપોર્ટ પર પેપરલેસ એન્ટ્રી કરી શકશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ