પ્રયાસ / હવે LAC-LOC પર ભારતીય સૈનિકોના હાથમાં જોવા મળશે આ 7.5 કિલોની ગન, જાણો 1 મિનિટમાં કેટલી ગોળીઓ છોડી શકે છે

From next week troops at loc and lac to get new more lethal Israeli light machine guns

હવે LAC-LOC પરના સૈનિકોને માટે નેગેવ NG-7 LMG ગન ઈઝરાયલથી મંગાવાઈ છે. તે આ મહિનાના અંત સુધી જવાનોને મળી જશે.જાણો ક્ષમતા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ