માઠા સમાચાર / મોંઘવારીનો માર! 1 ડિસેમ્બરથી મોંઘી થઈ જશે આ વસ્તુઓ, ખરીદવી હોય તો ખરીદી લેજો 3 દિવસ છે

From matchbox to credit card: Things to get costlier from December 1

1 ડિસમ્બરથી માચિસ સહિત બીજી કેટલીક વસ્તુઓના ભાવમાં વધારો થવાનો છે. 1 રુપિયાની માચિસ હવે 2 રુપિયામાં મળશે તે ઉપરાંત એલપીજીના ભાવમાં વધારાની સંભાવના છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ