તમારા કામનું / શું વાત છે! ગોવામાં મફત રહેવાની સુવિધા: બસ કરવું પડશે આ કામ, ફ્રેન્ડ્સ સાથે પ્લાન હોય તો સૌથી બેસ્ટ

Free accommodation in Goa Just have to do this work best if you have a plan with friends

જો તમે ગોવા ફરવા જવા માંગો છો પરંતુ બજેટ ટાઈટ છે તો ગોવામાં એક એવી જગ્યા છે જ્યાં રહેવા માટે તમારે કોઈ ભાડુ નહીં આપવું પડે. અહીં તમે ફ્રીમાં ઘણી એક્ટિવિટીઝ પણ એન્જોય કરી શકો છો. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ