છેતરાયા / એક ત્રણ ગણા કરવામાં 7 લાખ ખોયા, આરોપીએ જાદુની ટ્રિક બતાવી જામનગરના કોન્ટ્રાક્ટરને બાટલીમાં ઉતાર્યા

Fraud of Rs 7 lakh with Jamnagar contractor in Valsad

યુસુફ જેડા અને રફીક નામના શખ્સોએ જાદુ કરી કારમાં જ એકના ત્રણ ગણા કરી આપવાની લાલચ આપી હતી પણ..

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ