કટકી / ગોધરામાં 52 લાખના ચેક પર ખેડૂતની સહી કરાવીને પોતાના ખાતામાં ટ્રાન્સફર કર્યા રૂપિયા, સમગ્ર મામલો સમજો

Fraud of Rs 52 lakh with land owner in Godhra, Fraud of lakhs with a farmer

ખેડૂતને વળતરમાંથી અધિકારીના વહીવટના નામે કટકી કરી ખેડૂત સાથે રૂપિયા 52 લાખની છેતરપિંડી કરવામાં આવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ