જેતપુર / યુવકે કહ્યું- 'સગાઇ નથી થતી', જ્યોતિષે જમીનમાંથી ચાંદીનો નાગ કાઢ્યો અને આ રીતે પડાવ્યા 6 લાખ

Fraud astrologers cheating Upleta police Rajkot Rajasthan

લોકો પૈસા બનાવવા માટે કોઈપણ પ્રકાર ની યુક્તિ પ્રયુક્તિ કરતા હોય છે અને લોકો આવા ઠગોની ઝાળમાં ફસાઈ જાઈ છે. ઉપલેટામાં એક વ્યક્તિ પૈસા અને પોતાને સારું જીવન થાય તે માટે એક જ્યોતિષની ઝાળમાં ફસાઈ ગયા અને 6 લાખ જેટલાના પૈસાની ઠગાઈનો ભોગ બન્યા.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ