મહામારી / ચોથી લહેરે કસી કમર, પહેલા તાવ,પછી ખાંસી, આ વખતે 4 રીતે હેરાન કરશે કોરોનાના લક્ષણ

Fourth wave tightness, first fever, then cough, this time 4 ways will annoy corona symptoms

સમગ્ર દુનિયામાં કોરોનાની ચોથી લહેરના એંધાણ છે અને ચીન, કોરિયા તથા યુરોપમાં તો નવી લહેર શરુ પણ થઈ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ