ગૂડ ન્યૂઝ / યુવાનો માટે આશાસ્પદ ! હવે છૂટી નોકરીઓ, સંગઠિત સેક્ટરની 9 કંપનીઓએ આપી 4 લાખ નોકરી

Four lakh jobs created in December quarter by nine key sectors: Govt

ડિસેમ્બર 2021માં દેશના 9 મોટા સંગઠિત ક્ષેત્રોએ ઓછામાં ઓછા 4 લાખ લોકોને રોજગારી આપી હોવાનું સરકારી સર્વેમાં સામે આવ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ