મોટા સમાચાર / કાયદો રદ્દ કરવાની જાહેરાત ટૂંકી, પ્રોસેસ લાંબી: પૂર્વ જજે કહ્યું આટલા મહિનાનો લાગશે સમય

Former Judge Piyush Lakhani explained the legal process for repealing the Agriculture Act

વિપક્ષ અને ખેડૂત નેતાઓનું રટણ રાષ્ટ્રપતિના વટ હુકમથી કેમ બિલ રદ્દ નથી કરવામાં આવતું, જાણી લો લાંબી કાયદાકીય પ્રોસેસ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ