ખાસ વાંચો / 15 ઓક્ટોબરથી કેન્દ્ર સરકાર કરશે આ મોટું કામ, સંક્રમણની ગતી ઘટતા હવે બધા પ્રતિબંધો પણ હટશે

Foreign nationals will get visas from October 15

15 ઓક્ટોબરથી વિદેશી નાગરીકો ચાર્ટર પ્લેનથી ભારત આવશે તો તેમને વીઝા આપવામાં આવશે. સાથેજ 15 નવેમ્બરથી સામાન્ય પ્લેનમાં લોકોને પણ વીઝા આપવામાં આવશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ