રાજરમત / ભારતની ચેતવણી બાદ ભડક્યા અમેરિકન સાંસદ, કાશ્મીર અને માનવ અધિકારો વિશે લાધ્યું જ્ઞાન

foreign ministry condemns us mp ilhan omar s visit to pok

અમેરિકાના પગ પાકિસ્તાનના કબ્જાવાળા POK સુધી પહોંચી ગયા છે. જેના પર ભારતે કડક ચેતવણી આપી દીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ