ટેક્સ / સરકારના 'સુપર ટેક્સ'ની અસર! વિદેશી રોકાણકારોએ બજારથી નીકાળ્યા 7712 કરોડ રૂપિયા

foreign investors pulls more then 7 thousand crore rupees from equities after union budget 2019 super rich tax

વિદેશી રોકાણકારોએ આ મહીને ભારતીય ઇક્વિટીઝથી લગભગ 7712 કરોડ રૂપિયા નીકાળ્યા છે. આર્થિક જાણકારોનું માનવું છે કે તેનું કારણ હાલમાં જ કેન્દ્રીય બજેટમાં લાગૂ કરવામાં આવેલ 'સુપર રિચ ટેક્સ' હોઇ શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ