આનંદો  / સતત બીજા દિવસે ચમકી સોનાની કિંમત, ચાંદી ખરીદવાનો વિચાર હોય તો જલ્દી કરજો 

For the second day in a row, if you are thinking of buying gold, silver, hurry up

આજે સતત બીજા દિવસે સોનાના ભાવમાં વધારો જોવા મળ્યો છે. જોકે ચાંદીની કિંમતમાં કોઈપણ પ્રકારનો વધારો થયો નથી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ