ભારે કરી! / Olaને બેદરકારી પડી ભારે, કોર્ટે ગ્રાહકને 95,000નું વળતર આપવાનો કર્યો આદેશ, જાણો શું છે સમગ્ર મામલો

for overcharging customer hyderabad consumer court orders ola cabs to pay 95000 rupees

કોર્ટે ઓલાને ગ્રાહકને રૂ. 88,000 અને સુનાવણીના ખર્ચ તરીકે રૂ. 7,000 ચૂકવવા જણાવ્યું છે.

Loading...