આકર્ષક ઑફર / શું વાત છે! વિદેશના આ શહેરમાં વસવાટ બદલ મળશે રૂ. 25 લાખ! શું તમે જવા ઇચ્છશો?

For living in this foreign city of italian you will get Rs 25 lakhs

ભારતની બહાર એક એવો દેશ પણ છે, જ્યાં તમારે રહેવા માટે પૈસા ખર્ચ કરવાની જરૂર નથી. પરંતુ સરકાર જ તમને આ માટે 25 લાખ રૂપિયાથી વધુની ઓફર કરી રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ