તમારા કામનું / વાહનચાલકો ખાસ વાંચી લેજો, માર્ગ અકસ્માતને રોકવા સરકારે લીધો આ મોટો નિર્ણય

For Additional Safety In Private And Commercial Vehicles, The Central Government Has Issued A Notification

કેન્દ્ર સરકાર માર્ગ અકસ્માતોને રોકવા માટે મોટા પગલા લેવા જઈ રહી છે. સરકાર ખાનગી અને વ્યવસાયિક વાહનોમાં સેન્ટ્રલ લોકિંગ સિસ્ટમમાં મેન્યુઅલ સિસ્ટમને સામેલ કરવાની સાથે ઓવર સ્પીડ અલાર્મ સિસ્ટમ, ડ્રાઈવર અસિસ્ટ માટે એરબેગ્સ અને સીટ બેલ્ટ અલાર્મ સિસ્ટમની જોગવાઈ કરવા જઈ રહી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ