ફૂટબોલ / પ્રથમવાર યુરોપથી બહાર કોઇ ટીમ માટે રમશે મેસી, જણાવ્યું બાર્સિલોનામાં સામેલ નહીં થવાનું કારણ

football Messi also left Europe after Ronaldo and Benzema also gave the reason for not joining Barcelona

football: લિયોનલ મેસીએ કહ્યું કે તે એક વખત ફરી બાર્સિલોના આવવા માંગતા હતા પરંતુ આ ક્લબની સાથે તેમની વાત ન બની શકી. તેમની પાસે યુરોપની ધણી અન્ય ટીમો પાસેથી પણ ઓફર હતી પરંતુ તેમણે હવે યુરોપમાં નહીં રમવાનું મન બનાવી લીધુ છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ