વૉક વે બ્રીજ / અમદાવાદ રિવરફ્રન્ટ પર નવું નજરાણું, યોટ રેસ્ટોરન્ટ બાદ હવે આ પ્રોજેક્ટનું કામ પૂર્ણતાના આરે 

 Foot Over bridge at Sabarmati river Ahmedabad

અમદાવાદ સાબરમતી નદી પર ફુટ ઓવરબ્રીજની કામગીરી હવે પૂર્ણતાને આરે છે ત્યારે 2022માં આ બ્રીજ લોકો માટે ખુ્લ્લો મુકવામાં આવે તેવું મનાઈ રહ્યું છે 

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ