ઍલર્ટ / 'ફ્લૂ સંક્રમણ'ને હળવાશમાં લેતા હોવ તો સાવધાન, વધી શકે છે હાર્ટ એટેકનું છ ગણું જોખમ!

flu infection risk of heart attack h3n2 and heart attack influenza infection flu infection symptoms viral infection...

ડચ સંશોધકોએ એક અભ્યાસમાં શોધી કાઢ્યું છે કે ફ્લૂનું નિદાન થયા પછી એક અઠવાડિયામાં વ્યક્તિને હાર્ટ એટેક આવવાની શક્યતા છ ગણી વધી શકે છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ