તબાહી / દક્ષિણ ફિલિપાઈન્સમાં પૂર અને ભૂસ્ખલનથી તબાહી, 31ના મોત

Floods and landslides wreak havoc in southern Philippines, 31 dead

ફીલીપાઈન્સમાં પુર અને ભુસ્ખલનનાં કારણે ભારે તબાહી મચી છે. ત્યારે 26 લોકો તો પાડોશીત તટીય શહેર દાતુ ઓડિન સિન્સુઆટ અને દાતુ બ્લાહ સિન્સુઆતમાં પાંચ લોકોનો જીવ ઉપી શહેરમાં ગયો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ