જળજળાકાર / જામનગરમાં જળપ્રલય : આકાશમાંથી વરસી આફત, આ દ્રશ્યો હચમચાવી નાંખનારા

Flood in Jamnagar: Disaster raining down from the sky, these scenes are shocking

સૌરાષ્ટ્રનાં કેટલાક વિસ્તારોમાં પૂર જેવી પરિસ્થિતિ.રાજ્યનું ડીઝાસ્ટર મેનેજમેન્ટ એલર્ટ.મુખ્યમંત્રી હવાઈ નિરીક્ષણ માટે જશે. જામનગર જીલ્લો જળબમ્બાકાર,પૂરની સ્થિતિ

IPLIN
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ