તમારા કામનું / હોમ લોન લેવાની હોય તો સૌથી પહેલા આ વસ્તુ નક્કી કરી લેજો, ચપટીમાં દૂર થશે સૌથી મોટી સમસ્યા

fixed or floating which way should one go and opt the loan money making tips

મોંઘવારીને અંકુશમાં લેવા માટે RBI વ્યાજ દરોમાં વધારો કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં તે સમજવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે કે એક નિશ્ચિત વ્યાજ દર પસંદ કરવો કે ફ્લોટિંગ વ્યાજ દર.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ