અનુમાન / ફિચે 2020-21 માટે ભારતનો આર્થિક વૃદ્ધિ દર ઘટાડીને 4.6 % કર્યો

fitch reduces india s economic growth forecast to 4 6 percent for 2019 20

ફિચ રેટિંગ્સે નાણાકીય વર્ષ 2019-20 માટે ભારતના આર્થિક વૃદ્ધિદરનો અનુમાન 5 ટકાથી ઘટાડીને શુક્રવારે 4.6 ટકા કરી દીધો. ફિચનું માનવું છે કે, આ સમયે કંપનીઓ અને ગ્રાહકોનો આત્મવિશ્વાસ ઓછો થઇ રહ્યો છે. જોકે, એજન્સીએ દેશની લાંબાગાળાની નાણાકીય શાખ 'બીબીબી'ના સ્તર પર યથાવત રાખી છે અને આગળના આર્થિક પરિદ્રશ્યને સ્થિર બતાવ્યું છે. 

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ