ક્રાંતિકારી શોધ / 'સેક્સ રોગી'ને નવજીવન ! HIV પીડિત મહિલાને સાજી કરવા વૈજ્ઞાનિકોએ જે ભેજું વાપર્યું જાણીને દંગ રહી જશો

First woman reported cured of HIV after stem cell transplant

અમેરિકાના વૈજ્ઞાનિકોએ સ્ટેમ સેલ્સ ટ્રાન્સપ્લાન્ટ કરીને એક મહિલાને HIVમાંથી મુક્ત કરી છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ