બે દિવસ વહેલા જોઈ લેજો / VIDEO : મોગલોએ બનાવેલા સ્મારકો ભૂલી જશો એવી છે નવી સંસદ, પહેલો લુક આવ્યો સામે, સંમોહિત થઈ જવાશે

First look at the New Parliament building that will be inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on May 28

28મીએ પીએમ મોદી દ્વારા ઉદ્ધાટિત થનારા નવી સંસદનો પહેલો લુક સામે આવ્યો છે. નવી સંસદનો અંદરનો નજારો ખૂબ આકર્ષક છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ