સુવિદ્યા / અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર ઇ-કાર માટે પ્રથમ ચાર્જિંગ સ્ટેશન તૈયાર, એક યુનિટના આટલા રૂપિયા

First charging station ready for e-car at Ahmedabad railway station, this amount of one unit

અમદાવાદમાં ઈ-કાર માટે પહેલું ચાર્જિંગ સ્ટેશન અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશન પર તૈયાર થઈ ગયું છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ