નવસારી / Video : ગેસ લાઈનમાં ભીષણ આગનો બનાવ, આગની જ્વાળાઓ ઉપર ઉઠતા સ્થાનિકોમાં ફેલાયો ભય

Fire in gas line, fear spread among locals in Navsari

નવસારીના ગ્રીડ વિસ્તારમાં રોડ પર એકાએક ગેસની લાઈનમાં આગ લાગતા સ્થાનિકોમાં ફેલાયો ભયનો માહલો

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ