દિલ્હી / દિવાળીએ નહીં ફોડી શકાય ફટાકડાં, લાગેલો પ્રતિબંધ ચાલુ રહેશે, સુપ્રીમનો આવ્યો મોટો ચુકાદો

fire cracker ban diwali delhi supreme court manoj tiwari

રાજધાની દિલ્હી અને તેની આજુબાજુના વિસ્તારોમાં આ દિવાળીએ પણ ફટાકડાં નહીં ફોડી શકાય કારણ કે સુપ્રીમે લાગેલો પ્રતિબંધ હટાવવાનો ઈન્કાર કર્યો છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ