ખાસ વાંચો / શું તમારી નોકરી ખતરામાં છે? આ 7 સંકેતથી જાણી લો

Find out if your job is in danger

નોકરી આમ તો ક્યારેય પણ જઇ શકે છે પરંતુ કોરોના સંકટ બાદ નોકરીને લઇને લોકોની ચિંતા વધારે વધી ગઇ છે. કારણ કે આ મહામારીમાં મોટા પ્રમાણમાં લોકોની નોકરી ગઇ છે. 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ