બજેટ 2023 / દેશમાં બે ટેક્સ સિસ્ટમ કેમ? ફાયદો કોને? નાણામંત્રી સીતારમણે આપ્યો સ્પષ્ટ જવાબ, જુઓ શું કહ્યું

Finance minister Nirmala Sitaraman press conference after budget 2023

નિર્મલા સીતારમણે કહ્યું કે આ પ્રેસ-કોન્ફેરેન્સ દરવર્ષની જેમ બજેટ બાદ થતાં પોસ્ટ બજેટ સંવાદનો ભાગ છે. અહીંથી મળનારાં વિચારોને ફાઈનાન્સ બિલમાં જોડી શકાય છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ