ખુશખબર / બજેટમાં હેલ્થ સેક્ટરને અપાયો બુસ્ટર ડોઝ, 157 મેડિકલ કોલેજમાં 140 નર્સિંગ કોલેજ બનશે, ફાર્મા ઉદ્યોગને લઈ મોટી જાહેરાત

Finance Minister announced in the budget to strengthen the health department of the country

નાણામંત્રી દ્વારા દેશના હેલ્થ વિભાગને મજબૂત કરવાને લઈ બજેટમાં જાહેરાત કરતા કહ્યું કે, ICMR લેબની સંખ્યામાં દેશભરમાં વધારવામાં આવશે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ