શૉકિંગ ન્યૂઝ! / OMG! દિવસની 40-40 સિગારેટો પી જતી માદા ચિંપાંઝી, ચેન-સ્મોકર બનવા પાછળનું કારણ જાણી ચોંકી જશો

female chimpanzee had habits of smoking

ઉત્તર કોરિયામાં માદા ચિંપાંઝી હતી ચેનસ્મોકર, દિવસની 40 સિગારેટ પીવાની હતી ટેવ, ફરિયાદ દાખલ થતા સ્મોકિંગની ટેવ છોડાવવામાં આવી

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ