ચૂંટણી 2022 / ઠાકોર સમાજના મુખ્યમંત્રીના નિવેદન અંગે શું બોલ્યા અલ્પેશ ઠાકોર? આપ્યો સીધો અને સટ જવાબ

Featured with Alpesh Thakor, BJP candidate from Gandhinagar South

ગાંધીનગર દક્ષિણના BJP ઉમેદવાર અલ્પેશ ઠાકોર સાથે ખાસ વાતચીત; કહ્યું "ગત ચૂંટણીમાં હું લોકોને સમજાવવામાં ક્યાંક નિષ્ફળ રહ્યો છું"

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ