ખેડૂતો દહેશતમાં / ગીર સોમનાથમાં ખેડૂતો ચિંતિત, તૌકતે વાવાઝોડાને લઈ ખેડૂતોમાં ચિંતાનો માહોલ

Fear is plaguing farmers in the wake of the hurricane in Gir Somnath

તૌકેત વાવાઝોડાને લીધે ભારેથી અતિભારે વરસાદ પડવાની શક્યતાતૌકતે વાવાઝોડાને લઈ ખેડૂતોને સતાવી રહ્યો છે ડર, પાકમાં નુ્કસાન થવાની સેવાઈ ભિતિ, ખેડૂતો બન્યા ચિંતિત,

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ