સર્વ ધર્મ સમભાવ / 'મુસલમાન હોય કે ઈસાઈ, અમેરિકન હોય કે રશિયન... ભગવાન રામ બધાના છે' ફારુક અબ્દુલાનું મોટું નિવેદન

farooq abdullah says allah has sent lord ram

નેશનલ કોન્ફરન્સના સુપ્રીમો ફારુક અબ્દુલાએ ભગવાન રામને લઈને એક મોટું નિવેદન આપ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ