નિર્ણય / સંયુક્ત કિસાન મોર્ચાનો નિર્દેશ : પાક્કુ બાંધકામ નહીં કરે ખેડૂતો, સબમર્સિબલ પંપ પણ નહીં લગાવે

farmers will not build concrete now instructions by farmer leaders associated with united kisan morcha

ટીકરી અને કુંડલી બોર્ડર પર હવે ખેડૂતો પાક્કુ બાંધકામ નહીં કરે અને પાણી માટે સબમર્સિબલ પંપ પણ નહીં લગાવે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ