ખેડૂતોમાં ચિંતા / ખેડૂતોનું ટેન્શન હજુ ટળ્યું નથી.! સૌરાષ્ટ્રના આ જિલ્લામાં આજે પણ મેઘાડંબર, મુશળધાર વરસાદથી તારાજીના દ્રશ્યો

Farmers' tension is not over yet. Even today in this district of Saurashtra Meghadambar, scenes of desolation due to...

સૌરાષ્ટ્ર પંથકનાં અમુક વિસ્તારોમાં કમોસમી વરસાદ વરસવાનો ચાલુ છે. જેનાથી પાકમાં ભારે નુકશાન થવાનીં ભીતી સેવાઈ રહી છે. કમોસમી વરસાદનાં કારણે ખેતરમાં ઉભા પાકને ભારે નુકશાન પહોંચ્યું છે.

બ્રેકિંગ ન્યૂઝ