ચેતવણી / ખેડૂતોની સરકારને ચીમકી,' જો અમારી માંગણીઓ નહીં સ્વીકારાય તો 26મી જાન્યુઆરીએ કરીશું આ કામ'

Farmers shout at government, 'If our demands are not accepted, we will do it on January 26'

ખેડૂત નેતાઓ એ જણાવ્યું હતું કે 26 જાન્યુઆરી સુધીમાં, દિલ્હીમાં અમારા આંદોલનના બે મહિના પૂરા થશે. અમે આ નિર્ણાયક પગલા માટે પ્રજાસત્તાક દિવસની પસંદગી કરી કારણ કે આ દિવસ બહુમતી લોકો માટેનો છે, જે આ દેશના બહુમતી ખેડૂતોની સર્વોચ્ચ શક્તિ છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ