સિંઘુ બોર્ડર / BIG NEWS :હવે ઝાઝુ નહીં ખેંચાય ખેડૂત આંદોલન, ગમે ત્યારે સમાપ્તિની જાહેરાત, તમામ માગ સ્વીકારી સરકારે

Farmers Set To End Protests As Centre Accepts Almost All Demands: Sources

છેલ્લા 1 વર્ષ કરતા વધારે સમયથી ચાલી રહેલું ખેડૂત આંદોલન પૂરુ થવાની સંભાવના ઊભી થઈ છે કારણ કે સરકારે તમામ માગ સ્વીકારી લીધી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ