વિજયી અંત / BIG BREAKING: દિલ્હી બોર્ડર તંબુ ઉખાડવાની શરૂઆત, આંદોલન સમાપ્તિનું બસ એલાન બાકી

farmers protest: Farmers start celebration and packing their belongings on Singhu Border delhi

ખેડૂત આંદોલન પર સૌથી મોટા સમાચાર: આંદોલન સમાપ્તિનું માત્ર ઔપચારિક એલાન બાકી, સિંઘુ બોર્ડર પર તંબુ ઊખડવાની શરૂઆત, રસગુલ્લા વહેંચતા દેખાયા ખેડૂતો 

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ