વિરોધ / દસાડાની કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે MLA-ખેડૂતોનો હાઇવે પર ચક્કાજામ, નૌશાંદ સોલંકીની અટકાયત

Farmers protest against release of water in canal in Surendranagar

સુરેન્દ્રનગરમાં સિંચાઇ માટે કેનાલમાં પાણી છોડવાની માંગ સાથે ખેડૂતો સહિત ધારાસભ્યનો વિરોધ

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ