ખેડૂત આંદોલન / ખેડૂતોના સમર્થનમાં મહિલાઓ, આજે કરશે એવું કામ કે સરકારનું ટૅન્શનમાં વધશે

farmers parliament at jantar mantar women conduct operation 100-100 protesters from punjab and other states join

આજે જંતર મંતર પર ખેડૂત સંસદનું સંચાલન મહિલાઓ કરશે. તેમજ કૃષિ કાયદાના તમામ પાસાઓ પર પોતાનો મત રજુ કરશે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ