ભાવનગર / જાત મહેનતના મીઠા ફળ: ભાવનગરના ખેડૂતોએ પરસેવાના ટીપે બાંધ્યો ફરી મેથળા બંધ, કામકાજ જોઈને કરશો સલામ

farmers demanded, construction of Methla dam, Kotda in Bhavnagar,  government did not show interest.

ભાવનગરના કોટડાની જમીન પર મેથળા બંધારો બાંધવાની માગ ખેડૂતો કરી હતી જે અંગે સરકારે રસ ન દાખવતાં ખેડૂતોએ જાત મહેનત ઝીંદાબાદની માફક જાતે કામગીરી કરી હતી.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ