ખેડૂત આંદોલન / દિલ્હી કૃષિ આંદોલનને પગલે ગુજરાતમાં પણ આ ખેડૂત નેતાઓની થઈ અટકાયત

farmer protest in gujarat banaskantha leader arrested by police

બનાસકાંઠામાં ખેડૂત આંદોલનને લઈને અટકાયત કરવામાં આવી છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ