વિરોધ / ગુજરાતમાં ખેડૂતો લડી લેવાના મૂડમાં : 30 સંગઠનોની મળી બેઠક, ગામડે ગામડે જશે આગેવાનો

farmer protest in Gujarat 30 farmer group meet in rajkot

ખેડૂતોના વિવિધ સંગઠનો દ્વારા વિરોધ કરવાનું આહ્વાન કરવામાં આવ્યું છે. 30થી વધુ સંગઠનો ગુજરાતના ગામડે જઈને સરકારનો વિરોધ કરવાનું બીડુ ઝડપ્યું છે.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ