વિરોધ / ખેડૂત આંદોલન : ગુજરાતથી ખેડૂતો વેશ પલટો કરીને રાજસ્થાન થઈ દિલ્હી પહોંચ્યા !

farmer protest Guajarati farmer in Delhi

ગુજરાતમાંથી ખેડૂતો વેશ પલટો કરીને દિલ્હી પહોંચ્યા. 200 જેટલા ખેડૂતો સરકારની નજરકેદથી બચીને રાજસ્થાન પહોંચ્યા.

Loading...
બ્રેકિંગ ન્યૂઝ